Abepura


Jl. Raya Abepura, Kec. Jayapura selatan


Jayapura