Samarinda


Jl. M. Yamin


Samarinda

Sentral Plaza


Jl. Pulau Irian


Samarinda